Zagospodarowanie przestrzenne

Wójt Gminy Włocławek udostępnia do wglądu "Prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek dla wybranego obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Potok" pobierz 161,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2008-04-21 09:04:11, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Obwieszczenie Wójta Gminy 

Włocławek, dnia  20 stycznia  2010 r.

RBIiR/GG/7322/2/2010                           

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Włocławek

o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działki o nr ewidencyjnym 43  i 44/1 .

Na podstawie art. 17 pkt . 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr.80 poz. 717 z późn. zm./  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Włocławek  uchwały  Nr XXXV/244/09 z dnia 27  listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działki o nr ewidencyjnym 43 i 44/1.
Zapraszam zainteresowanych do przekazywania informacji i składania wniosków i do wyżej wymienionego planu  pod adresem :
Urząd Gminy Włocławek 87-800 Włocławek ul. Królewiecka 7 w terminie do dnia do dnia
25 lutego 2010 r. 

Wniosek w formie pisemnej powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-skodawcy oraz przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Referat (22 stycznia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 stycznia 2010, 19:22:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3675