2013

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2013

Zarządzenie 120/2013

Zarządzenie 120/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i [...]

Zarządzenie 119/2013

Zarządzenie 119/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy w 2013 roku. [...]

Zarządzenie 118/2013

Zarządzenie 118/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie: zmiana do budżetu na 2013 rok. [...]

Zarządzenie 117/2013

Zarządzenie 117/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Włocławek. [...]

Zarządzenie 116/2013

Zarządzenie 116/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty należności na nabycie nieruchomości - lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej. [...]

Zarządzenie 115/2013

Zarządzenie 115/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym - wspieranie i upowszechnianie kultury [...]

Zarządzenie 114/2013

Zarządzenie 114/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: podanie do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Włocławek za IV kwartał 2012 roku.  [...]

Zarządzenie 113/2013

Zarządzenie 113/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: udzielenie pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej.  [...]

Zarządzenie 112/2013

Zarządzenie 112/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek. [...]

Zarządzenie 111/2013

Zarządzenie 111/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2013 rok. [...]

Zarządzenie 110/2013

Zarządzenie 110/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku nieruchomości położonej w miejscowości Józefowo, gmina Włocławek.  [...]

metryczka