2012

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2012

Zarządzenie 109/2012

Zarządzenie 109/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: [...]

Zarządzenie 108/2012

Zarządzenie 108/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie 107/2012

Zarządzenie 107/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SPZOZ Gminy Włocławek. [...]

Zarządzenie 106/2012

Zarządzenie 106/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie. [...]

Zarządzenie 105/2012

Zarządzenie 105/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie 104/2012

Zarządzenie 104/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie 103/2012

Zarządzenie 103/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenie stawki czynszu za lokale mieszkalne. [...]

Zarządzenie Nr 102/2012

Zarządzenie 102/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu 2012 r.   [...]

Zarządzenie Nr 101/2012

Zarządzenie 101/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 - 2030. [...]

Zarządzenie Nr 100/2012

Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2013 rok. [...]

Zarządzenie Nr 99/2012

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z [...]

Zarządzenie Nr 98/2012

Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 97/2012

Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich. [...]

Zarządzenie Nr 96/2012

Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Włocławek za III kwartał 2012 roku. [...]

Zarządzenie Nr 95/2012

Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 94/2012

Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 93/2012

Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok.  [...]

Zarządzenie Nr 92/2012

Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na rok2013 i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. [...]

Zarządzenie Nr 91/2012

Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 90/2012

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w miejscowości Dąb Mały, gmina Włocławek. [...]

Zarządzenie Nr 89/2012

Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 88/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2012 r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 88/2012

Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub wydzierżawienia w 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 87/2012

Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 86/2012

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi... [...]

Zarządzenie Nr 85/2012

Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 84/2012

Zarządzenie Nr84/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia __________ 2012 roku [...]

Zarządzenie Nr 83/2012

Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Włocławek za II kwartał 2012 roku. [...]

Zarządzenie Nr 82/2012

Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 81/2012

ZARZĄDZENIE Nr 81/12 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 80/2012

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok.   [...]

Zarządzenie Nr 79/2012

ZARZĄDZENIE Nr 79/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18lipca 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 78/2012

Zarządzenie Nr 78/12 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w miejscowości Wistka Szlachecka, gmina Włocławek. [...]

Zarządzenie Nr 77/2012

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie nr 76/2012

Zarządzenie Nr76/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia __________ 2012 roku [...]

Zarządzenie Nr 75/2012

Zarządzenie Nr 75/12 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 74/2012

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. corocznego przeglądu poboczy dróg i stanu porządku na terenie Gminy Włocławek. [...]

Zarządzenie Nr 73/2012

Zarządzenie Nr 73/ 12 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do części nieruchomości położonych w miejscowości Wistka Szlachecka gmina Włocławek. [...]

Zarządzenie Nr 72/2012

Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 71/2012

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Włocławek [...]

Zarządzenie Nr 70/2012

Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Włocławek z [...]

Zarządzenie Nr 69/2012

Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 68/2012

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub wydzierżawienia w 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 67/2012

Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie stawek czynszu najmu lokali użytkowych. [...]

Zarządzenie Nr 66/2012

Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie powoływania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym -działalność wspomagająca rozwój wspólnot i [...]

Zarządzenie Nr 65/2012

Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok.  [...]

Zarządzenie Nr 64/2012

Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonywania budżetu gminy za 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 63/2012

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 62/2012

Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży,   najmu  lub wydzierżawienia w 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 61/2012

Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 lutego  2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym – wspieranie i upowszechnianie kultury [...]

Zarządzenie Nr 60/2012

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 lutego  2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym – działalność wspomagająca rozwój [...]

Zarządzenie Nr 59/2012

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 stycznia  2012 roku w sprawie wprowadzenia cen za usługi związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie Gminy Włocławek. [...]

Zarządzenie Nr 58/2012

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego  w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 57/2012

Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 56/2012

Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 stycznia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach działania „Odnowa Wsi Polskiej”. [...]

metryczka