2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2011

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej nr 118/47 położonych w miejscowości Dąb Mały,gmina Włocławek Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:52:37 Informację zaktualizowano 2011-02-16 09:02:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu w 2011r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:52:44 Informację zaktualizowano 2011-02-16 09:02:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: podziału budżetu na rok 2011 Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 08:52:49 Informację zaktualizowano 2011-02-16 09:28:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:19:49 Informację zaktualizowano 2011-02-17 08:20:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:24:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym - rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 12:52:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym - rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój współnot i społeczności lokalnych. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 12:53:50 Informację zaktualizowano 2011-05-26 23:57:01, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 23:56:33, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 12:55:42 Informację zaktualizowano 2011-04-13 12:56:07, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmian do budżetu Pobierz Zarządzenie (368kB) word
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 12:57:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Włocławek na rok szkolny 2011/2012. Pobierz Zarządzenie (1616kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-13 10:41:41 Informację zaktualizowano 2011-04-13 10:42:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Włocławek Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 00:01:20 Informację zaktualizowano 2011-05-27 00:01:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek ,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 00:08:35 Informację zaktualizowano 2011-05-27 00:09:03, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 00:14:14 Informację zaktualizowano 2011-05-27 00:14:42, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu" Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 00:16:18, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian do budżetu. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 00:17:31 Informację zaktualizowano 2011-05-27 00:25:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w 2011r. Pobierz Zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 23:14:46 Informację zaktualizowano 2011-06-03 23:15:16, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zrealizowania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi i podania do publicznej wiadomości, informacji z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2010 rok. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 22:49:24 Informację zaktualizowano 2011-06-03 23:13:37, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia ......... 2011 roku w sprawie .......
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 09:13:28 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:36:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji ds. corocznego przeglądu poboczy dróg i stanu porządku na terenie Gminy Włocławek. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 09:15:38, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2011. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 09:19:53 Informację zaktualizowano 2011-10-13 10:46:07, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 czerwca 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 09:20:56 Informację zaktualizowano 2011-10-13 10:55:47, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 09:23:19 Informację zaktualizowano 2011-07-19 09:25:10, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania krótkoterminowe na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 09:42:27 Informację zaktualizowano 2011-10-13 11:03:54, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 09:44:06 Informację zaktualizowano 2011-07-19 09:45:24, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia _________ 2011 roku w sprawie __________
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:46:19 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:36:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie: zmian do budżetu na 2011r. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:46:32 Informację zaktualizowano 2011-10-13 11:24:42, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Duplikat: Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna" Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:46:38 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:20:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:46:43 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:28:49, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:46:48 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:31:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 178/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców , opiekunów lub opiekunów prawnych. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:46:53 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:34:50, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawach powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:47:01 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:38:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:47:10 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:52:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 42 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w 2011r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 13:48:31 Informację zaktualizowano 2011-09-19 15:17:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Pobierz Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 15:14:17 Informację zaktualizowano 2011-09-20 15:32:47, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 09:06:27 Informację zaktualizowano 2011-12-23 08:57:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 09:06:45 Informację zaktualizowano 2011-12-23 09:04:51, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 09:10:22, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", na rok 2012. Pobierz zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 08:04:00, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Duplikat: Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 08:51:15 Informację zaktualizowano 2011-12-23 09:10:54, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Duplikat: Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej nr 94/8 położonej w miejscowości Dąb Polski, gmina Włocławek. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 08:55:02 Informację zaktualizowano 2011-12-23 09:12:29, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok. Pobierz Zarządzenie (215kB) pdf

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz Zarządzenie (3196kB) pdf

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz Zarządzenie (4183kB) pdf

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz Zarządzenie (3379kB) pdf

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych Pobierz zarządzenie (183kB) pdf  

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok. Pobierz Zarządzenie (3310kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Referat (16 lutego 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (16 lutego 2011, 11:17:40)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (26 listopada 2012, 14:42:14)
Zmieniono: Aktualizacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2852