2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

2006

Zarządzenie Nr 158/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2006 niedoboru budżetu pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:00:34, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 159/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na zadanie realizowane przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:01:13, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 160/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn-Kaniewo długości 563 mb" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:01:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 161/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnią lekkoatletyczna i wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:02:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 162/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią i budowa parkingu w Smólniku" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:03:32, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 163/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi – chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w wydzielonym pasie terenu w miejscowości Świętosław (etap III - 135 mb)" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:04:13, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 164/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki na odcinku od 0+485 do 1 + 175 długości 690 mb". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:04:50, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 165/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 1023 mb". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 12:05:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 166/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa nawierzchni ulicy Rubinowej w miejscowości Nowa Wieś etap I" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:34:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 167/2006 Wójta Gminy Włocławek
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:47:17 Informację zaktualizowano 2006-06-14 14:48:17, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 168/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2006 roku przeniesienia wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:48:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 169/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:52:28, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 170/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:55:18, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 171/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogi gminne: Łagiewniki - Warząchewka Nowa dł. ok. 3.500 mb, Rybnica - Józefowo - Ładne dł. ok. 4.900 mb" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:56:39, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 172/2006 Wójta Gminy Włocławek w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sali Urzędu Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:57:44 Informację zaktualizowano 2006-07-28 11:15:28, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 173/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 kwietnia 2006 r. W sprawie powołania Komisji ds. przeglądu wiosennego poboczy dróg i stanu porządku na terenie Gminy Włocławek. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:58:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 174/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia regulaminu i powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 14:59:41 Informację zaktualizowano 2006-07-28 11:16:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 175/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Włocławek przez okres 3 lat od daty podpisania umowy" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:00:22, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 176/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28.04.2006 r. w sprawie określenia regulaminu i powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:01:22 Informację zaktualizowano 2006-07-28 11:17:09, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 177/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/A/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:01:39 Informację zaktualizowano 2006-07-28 11:18:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 178/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:02:26 Informację zaktualizowano 2006-06-14 15:15:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 179/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za I kwartał 2006 roku w zakresie wykonania budżetu pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:06:17, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 180/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie informacje jawnych w zakresie finansów publicznych za 2005 rok pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:09:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 181/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działek oznaczonych geodezyjnie nr 109/16, 109/17 i 109/30 położonych w miejscowości Wistka Szlachecka, gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:09:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 182/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo poprzez wykonanie podbudowy – etap I" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:11:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 183/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-06-14 15:12:32, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 184/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie przyjąć do realizacji plan kontroli wewnętrznej w zakresie spraw finansowych na 2006 rok pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:52:24 Informację zaktualizowano 2006-07-28 11:23:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 185/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:52:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 186/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:52:51, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 187/ 2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2006 roku w sparwie zmiany dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:53:04 Informację zaktualizowano 2006-07-28 11:29:03, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej wraz z przyłączami wodociągowymi i energetycznym kablowym n.n. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:54:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 189/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, działanie ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:55:18, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 190/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 109/15 położonej w miejscowości Wistka Szlachecka, gmina Włocławek. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:55:50, wprowadzający: Marcin Rybka

Zarządzenie Nr 191/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu placów zabaw i boisk sportowych - pobierz plik


Zarządzenie Nr 191A/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz plik

Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:56:46 Informację zaktualizowano 2007-01-04 07:55:08, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 192/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:57:27, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 193/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 177/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:58:00 Informację zaktualizowano 2006-07-28 12:05:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 194/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 109/14 i udziału do części działek oznaczonych nr 109/17 i 109/30 położonej w miejscowości Wistka Szlachecka, gmina Włocławek. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:58:36, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 195/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do 1/7 części działki oznaczonej geodezyjnie nr 220/9 i 785/5988 części działki oznaczonej nr od 220/13 do 220/23 położonych w miejscowości Wistka Szlachecka, gmina Włocławek. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 14:59:25, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 196/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Urzędzie Gminy Włocławek ul Królewiecka 7, 87-800 Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 15:00:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 197/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za I półrocze 2006 roku w zakresie wykonania budżet pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 15:02:50, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 198/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:16:18, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 199/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006 roku pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:17:20, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 200/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi-chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą, w pasie drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin w miejscowości Kruszyn, od km 6+720 do km 6+850 i od km 8+330 do km 8+397 długości 197 mb” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:18:40, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 201/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Uzyskanie przez Gminę Włocławek kredytu z dotacją Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w postaci dopłat kapitałowych na inwestycje związane z budową dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Smólsk, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Łagiewniki, Markowo na kwotę 552.000,00 zł” (CPV 74.23.14.40-4) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:19:22, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 202/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Menadżera projektu nad realizacją projektu „Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym kablowym n.n. w miejscowości Smólnik” (CPV 74.23.14.40-4) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:20:43, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 203/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Włocławek” (CPV 23.13.20.00-1) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:22:36, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 204/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:23:54, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 204A/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:25:35, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 204B/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:26:17, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie nr 205/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190506C Dąb Wielki - Dąb Mały - Dąb Polski” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:27:15, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 206/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190506C Dąb Wielki - Dąb Mały - Dąb Polski od 1 + 225 do 1 + 725” (CPV 45.23.31.20-6) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:10:11, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 207/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190506C Dąb Wielki - Nowa Wieś od km 0 + 000 do 1+ 225” (CPV 45.23.31.20-6) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:10:55, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 208/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Zakup oleju opałowego w ilości 12.000 litrów na sezon grzewczy 2006/2007 dla Gminnego Zespołu Kultury z.s. w Kruszynie” (CPV 23132000-1) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:14:12, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 209/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Menadżera projektu nad realizacją projektu „Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym kablowym n.n. w miejscowości Smólnik” (CPV 74.23.14.40-4) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:14:59, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:15:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 211/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś od km 0+002,5 do km 0+524,5” (CPV 45.23.31.20-6) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:15:46, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 212/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:16:27, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:16:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:16:50, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 215/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś od km 0+002,5 do km 0+500” (CPV 45.23.31.20-6) pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:17:55, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 216/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 października 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty należności na nabycie nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:18:32, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Zarządzenie Nr 217/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 października 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty należności na nabycie nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:19:05, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Zarządzenie Nr 218/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 października 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty należności na nabycie nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:19:43, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Zarządzenie Nr 219/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 października 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty należności na nabycie nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:20:17, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Maria Maciaszek
Zarządzenie Nr 220/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:21:15 Informację zaktualizowano 2007-06-18 09:22:58, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 221/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:22:31, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 221A/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:24:26, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 222/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:25:27, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 222A/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 października 2006 r. w spraiwe zmiany zarządzenia nr 193/2006 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:27:38, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Jolanta Kwiatkowska
Zarządzenie Nr 223/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska – Pińczata długości 380 mb – I etap” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:28:15, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 224/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:29:06, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 225/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006-2007” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:29:39, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Magdalena Korpolak-Komorowska
Zarządzenie Nr 226/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2006 pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:30:19, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 227/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2006 pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:31:07 Informację zaktualizowano 2007-06-18 09:34:08, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 227A/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Włocławek” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:32:44, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska
Zarządzenie Nr 227B/06 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Włocławek, oraz zasad kontroli działalności finansowej jednostek organizacyjnych Gminy pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2007-06-18 09:33:24, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Tatiana Kowalewska

metryczka


Wytworzył: Referat (2 lutego 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 lutego 2006, 11:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1660