2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

2005

Zarządzenie Nr 103/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 03 stycznia 2005 roku dotyczące przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie spraw finansowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-15 15:11:01 Informację zaktualizowano 2006-02-15 15:11:24, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 104/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Dębicach pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-28 13:43:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie nr 105/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-28 13:50:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 106/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i sprzęty silnikowe w jednostkach OSP na terenie Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-28 13:51:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 107/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie podziału budżetu pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-28 13:52:54, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 108/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie rozpisania odbioru końcowego robót dla inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią sieciową i przyłączami w miejscowościach Kruszyn, Kruszynek i Dobra Wola pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-28 13:53:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 109/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-28 13:59:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 110/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/34 położonej w miejscowości Dąb Mały, Gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-28 14:00:14, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 111/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy za 2004 rok pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 11:52:51, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 112/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 11:54:28, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 113/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 283 położonej w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 11:55:19, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 113A/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 11:57:38, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 114/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych, do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej miejscowości Smólsk długości 900 mb" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 11:58:26, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 115/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej miejscowości Kruszyn - Kaniewo długości 450 mb" oraz "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Włocławek - Choceń w miejscowości Kruszynek (etap III – 422 mb)" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 11:59:23 Informację zaktualizowano 2006-01-25 09:08:48, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 116/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 12:00:58 Informację zaktualizowano 2005-06-29 12:16:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 117/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 stycznia 2005 w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 12:01:28, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 118/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 12:02:33 Informację zaktualizowano 2005-07-04 11:12:48, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 119/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 12:03:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 120/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-06-29 12:05:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 121/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Modzerowo Gmina Włocławek". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:00:03 Informację zaktualizowano 2005-11-25 14:00:55, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie nr 122/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:01:49, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 123/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi- chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w pasie drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin w m. Kruszyn etap II /l B dł. 100 mb i III/l B dl. 250 mb". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:02:35, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 124/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej miejscowości Kruszyn – Kaniewo długości 300 mb". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:03:32, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 125/2005 Wójta Gminy Włocławek z dni 21 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Modzerowo Gmina Włocławek".
pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:05:01, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: BOR
Zarządzenie Nr 126/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:06:58, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 127/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszyn-Nowa Wieś". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:07:36, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 128/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działek oznaczonych geodezyjnie nr 250 i 251 położonych w miejscowości Nowa Wieś, gmina Włocławek. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:08:27, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 129/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:09:03, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 130/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na zakup oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Włocławek. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:09:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 131/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian budżetowych. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:10:53, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 132/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120A/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 czerwca 2005 w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:11:42, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 133/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki- Nowa Wieś od km 0 + 000 do km 5 + 318,5". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:12:22, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 134/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Mursk-Smólnik". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:14:22, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 135/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Wykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem podłóg, budową parkingu i ogrodzenia". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:16:10, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 136/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2005 r. w sprawie założeń do projekty budżetu gminy na 2006 rok. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:17:32, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 137/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2005 r.w sprawie rozłożenia na raty należności na nabycie nieruchomości zabudowanej - lokalu w formie bezprzetargowej. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:18:11, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 138/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:20:35, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 139/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 września 2005 r. w sprawie dostępności nowoprojektowanego boiska do koszykówki i siatkówki oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kruszynie. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:21:21, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 140/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:23:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 140A/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 132A/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:26:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 140B/2005 Wójt Gminy Włocławek z dnia 30 września 2005 r. w sprawie aktualizacji planów kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 09:18:07, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 141/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Budowa kanalizacji ściekowej z dwoma pompowniami ścieków w miejscowości Świętosław i Kruszynek oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Świętosław". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:27:04 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:16:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 142/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 15.000 litrów na sezon grzewczy 2005/2006 na potrzeby Gminnego Zespołu Kultury w Kruszynie". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:28:04 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:16:29, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 143/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 października 2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:28:56 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:16:19, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 144/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi-chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twarda z wydzielonym pasie terenu w miejscowości Świętosław (II etap -125 mb)". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:29:34 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:15:49, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 145/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smólniku". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:31:03 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:15:39, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:37:32 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:15:24, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 147/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych , do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki-Nowa Wieś od km 0 + 000 do km 1 + 225". pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:39:35 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:15:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 148/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:40:42 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:14:53, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:41:21 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:14:43, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 150/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków. pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-11-25 14:42:14 Informację zaktualizowano 2006-01-10 09:14:17, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 151/05 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Adaptacja budynku na biblioteką z czytelnią i budowa parkingu w Smólniku" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 16:33:18, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 152/05 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania postępowania przetargowego pn. "Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnia lekkoatletyczną i wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 16:34:01, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 153/05 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 16:35:01, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 16:36:16, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 155/05 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 16:36:37 Informację zaktualizowano 2006-01-17 08:22:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 156/05 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2005 roku w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 16:38:34 Informację zaktualizowano 2006-01-17 08:22:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 157/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 140A/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2005 r. w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2006-02-02 11:53:13, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (15 lutego 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 lutego 2006, 11:02:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1515