2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

2004

Zarządzenie Nr 49/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 109/12 w miejscowości Wistka Szlachecka, Gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:49:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie nr 50/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie stwierdzenia ile wynosi średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:51:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 51/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzania przetargów pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:52:43, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 52/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie podziału budżetu pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:53:56, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 53/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:54:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 54/2004 Wójta Gminy Włocławek...
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:56:08, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 55/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Heleny Kuraczyk Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:57:18, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 56/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27marca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Elżbiety Grzegórskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:57:58, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 56a/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 14:59:24, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 56/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian do budżetu pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:08:32, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 57/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:09:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 57A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Grażyny Pietrusińskiej Kierownika Gminnego Zespołu Kultury pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:10:35, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 58/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:11:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 58A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:13:27, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 59/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:14:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 59A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:16:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 60/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-19 15:16:52, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 61/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 08:53:33, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 62/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 08:54:50, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 62A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 08:55:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 63/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działek oznaczonych geodezyjnie nr 109/9,109/10, 109/11 w miejscowości Wistka Szlachecka, Gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 08:56:36, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 64/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 08:57:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 65/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 08:59:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 66/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 265 położonej w miejscowości Smólnik, Gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 08:59:52, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 67/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:01:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 68/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:01:41 Informację zaktualizowano 2006-01-06 10:17:43, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:02:02, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 70/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:04:03, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 71/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:05:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 72/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie powołania Pełnomocnika i zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:06:01, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 73/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:06:58, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 74/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 266 położonej w miejscowości Smólnik, Gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:07:50, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 75/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:09:55, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 76/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:10:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 76A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 sierpnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:12:02, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 77/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:14:42, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 78/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Remont budynku Zespołu Szkół w Kruszynie - Etap II" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:17:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 79/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa oleju opałowego do szkół" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:19:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 80/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Wymiana stolarki i drzwi wejściowych w SPZOZ Smólnik" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:22:23, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 81/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Remont elewacji i pokryć dachowych w SPZOZ Smólnik" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:24:26, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 82/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Remont lokalu mieszkalnego w SPZOZ Smólnik" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:28:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 83/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:30:43, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 84/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2004 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2005 rok pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:33:10, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 85/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:36:20, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa oleju opałowego do Gminnego Zespołu Kultury w Kruszynie" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:39:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 87/2004 Wójt Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:13:02, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 87A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:14:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 87B/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 października 2004 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Usług pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:15:49, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 88/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Zakup samochodu osobowego (bus 15+1 lub 16+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 1 wózka inwalidzkiego" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:17:20, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 88A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:18:42, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 89/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa drogi gminnej we wsi Pińczata" pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:20:14, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 89A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2004 roku w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:21:53, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 89B/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:22:40, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 90/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 284 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:31:07, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 91/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działek oznaczonych geodezyjnie nr 109/18 , 109/19 i udziału do części działek oznaczonych nr 109/17 i 109/30 położonych w miejscowości Wistka Szlachecka, gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:32:11, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 91A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2004 r. w sprawie rozpisania odbioru końcowego robót przy budowie boisk szkolnych: do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Smólniku pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:35:51, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 92/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2005 rok pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:36:34 Informację zaktualizowano 2005-07-20 10:38:23, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:43:58, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 93A/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół
pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:44:36, wprowadzający: Marcin Rybka
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:45:07, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 95/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki oznaczonej geodezyjnie nr 258 położonej w miejscowości Smólnik, gmina Włocławek pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:47:21, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 96/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. “Budowa drogi gminnej Smólnik - Adaminowo od km 0 + 000 do km 1 + 880” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:49:32, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 97/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień publicznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. “Budowa drogi gminnej Gróbce - Sykuła od km 0 + 000 do km 1 + 256” pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:51:02, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 98/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:53:56, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 99/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:55:53, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 100/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany podziału budżetu dla poszczególnych szkół pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:57:34, wprowadzający: Marcin Rybka
Zarządzenie Nr 101/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie aktualizacji harmonogramu dochodów i wydatków Gminy na 2004 rok w rozbiciu na kwartały pobierz plik
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 10:59:14, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (19 lipca 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 lipca 2005, 11:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1573