Symbole Gminy Włocławek

Symbole Gminy Włocławek

Herb

Herb Gminy Włocławek [...]

Flaga

Flaga Gminy Włocławek [...]

Pieczęć

Pieczęć Gminy Włocławek [...]

Sztandar

Sztandar Strona GłównaSztandar Strona Odwrotna [...]

Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy

Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy [...]

Łańcuch Wójta Gminy

Łańcuch Wójta Gminy [...]

Ustanowienie symboli

Uchwala Nr XXVI/181/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustanowienia flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Włocławek, łańcucha Przewodniczacego Rady Gminy Włocławek oraz łańcucha Wójta Gminy Włocławek(Dz. [...]

Zasady używania symboli

Uchwała Nr XXVI/182/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, standaru i pieczęci Gminy Włocławek oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek i łańcucha Wójta Gminy [...]

metryczka