Mapa Biuletynu

 Gmina Włocławek
  · Informacje ogólne
  · Herb i flaga
  · Statut Gminy
 Rada Gminy
  · Przewodniczący Rady
  · Skład Rady
  · · Kadencja 2002-2006
  · · Kadencja 2006-2010
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2018-2023
  · Komisje Rady Gminy
  · · Komisja Rewizyjna
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej |
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · Komisja Edukacji , Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej |
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego |
  · · · Kadencja 2018-2023
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · Komisja Statutowa
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · Archiwum
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Zakres działania
  · · · · Skład osobowy
  · · · · Protokoły 2002-2006
  · · · · Protokoły 2006-2010
  · · · · Protokoły 2010-2014
  · · · Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej
  · · · · Zakres działania
  · · · · Skład osobowy
  · · · · Protokoły 2002-2006
  · · · · Protokoły 2006-2010
  · · · · Protokoły 2010-2014
  · · · Komisja Edukacji , Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
  · · · · Zakres działania
  · · · · Skład osobowy
  · · · · Protokoły 2002-2006
  · · · · Protokoły 2006-2010
  · · · · Protokoły 2010-2014
  · · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
  · · · · Zakres działania
  · · · · Skład osobowy
  · · · · Protokoły 2002-2006
  · · · · Protokoły 2006-2010
  · · · · Protokoły 2010-2014
  · · · Komisja Statutowa
  · · · · Zakres działania
  · · · · Skład osobowy
  · · · · Protokoły 2002-2006
  · · · · Protokoły 2006-2010
  · · · · Protokoły 2010-2014
  · · Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
  · Uchwały Rady
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · rok 2020
  · · · rok 2019
  · · · rok 2018
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · rok 2018
  · · · rok 2017
  · · · rok 2016
  · · · rok 2015
  · · · rok 2014
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · rok 2010
  · · · rok 2011
  · · · rok 2012
  · · · rok 2013
  · · · rok 2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · · · rok 2006
  · · · rok 2007
  · · · rok 2008
  · · · rok 2009
  · · · rok 2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · rok 2002
  · · · rok 2003
  · · · rok 2004
  · · · rok 2005
  · · · rok 2006
  · Protokoły z sesji
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · rok 2020
  · · · rok 2019
  · · · rok 2018
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · rok 2018
  · · · rok 2017
  · · · rok 2016
  · · · rok 2015
  · · · rok 2014
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · rok 2010
  · · · rok 2011
  · · · rok 2012
  · · · rok 2013
  · · · rok 2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · · · rok 2006
  · · · rok 2007
  · · · rok 2008
  · · · rok 2009
  · · · rok 2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · rok 2002
  · · · rok 2003
  · · · rok 2004
  · · · rok 2005
  · · · rok 2006
  · Oświadczenia majątkowe
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · Imienne wykazy głosowań
  · · Kadencja 2018 - 2023
  · Nagrania - Obrady Rady Gminy Włocławek
  · Interpelacje
  · Odpowiedzi na interpelacje
  · Zapytania
  · Odpowiedzi na zapytania
 Urząd Gminy
  · Wójt Gminy
  · Skarbnik Gminy
  · Sekretarz Gminy
  · Zarządzenia Wójta Gminy
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · 2002
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · Zarządzenia Kierownika Urzędu
  · · rok 2020
  · · rok 2019
  · · rok 2018
  · · rok 2017
  · · rok 2016
  · · rok 2015
  · · rok 2014
  · · rok 2013
  · · rok 2012
  · · rok 2011
  · · rok 2010
  · · rok 2009
  · Baza Aktów Własnych
  · Regulamin Pracy Urzędu
  · Schemat organizacyjny
  · Regulamin Organizacyjny
  · Oświadczenia majątkowe
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · e-Urząd
 Przetargi
  · Przetargi własne Urzędu
  · · Przetargi
  · · Przetargi unieważnione
  · · Wyniki przetargów
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Archiwum
  · Przetargi jednostek organizacyjnych
  · · Przetargi
  · · Przetargi unieważnione
  · · Wyniki przetargów
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · Archiwum 2008-2010
  · · Ogłoszenia 2008
  · Zamówienia publiczne do kwoty 30 tyś. euro
  · · Unieważnione
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.
 Ochrona środowiska
  · Karty Informacyjne
  · Obwieszczenia środowiskowe
  · Obwieszczenia środowiskowe innych organów
  · Ogłoszenia środowiskowe
  · Postanowienia środowiskowe
  · Postanowienia środowiskowe innych organów
  · Archiwum 2008-2010
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  · Program Ochrony Środowiska
  · Plan Gospodarki Odpadami
  · Analiza Gospodarki Odpadami
 Poradnik Interesanta
  · Obsługa osób doświadczonych trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się (słabosłyszących i głuchoniemych)
  · Jak załatwić sprawę
  · · Dowody osobiste
  · · Ewidencja Ludności
  · · Podatki i opłaty lokalne
  · · Gospodarka komunalna
  · · Koncesje alkoholowe
  · · Działalność gospodarcza
  · · Budownictwo
  · · Ochrona środowiska
  · · Drogi gminne
  · · Nieruchomości
  · · Działalność regulowana
  · Informacje nieudostępnione
  · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 Prawo lokalne
  · Strategia rozwoju
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Program opieki nad zabytkami
  · Według roczników
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
 Dział Wyborczy
  · Wybory Prezydenckie 28 czerwca 2020
  · · Wzory dokumentów
  · · Postanowienia
  · · Obwieszczenia
  · · Obwodowe komisje wyborcze
  · · · Komisja Wyborcza Nr 1 Dąb Polaski
  · · · Komisja Wyborcza Nr 2 Smólnik
  · · · Komisja Wyborcza Nr 3 Modzerowo
  · · · Komisja Wyborcza Nr 4 Warząchewka Polska
  · · · Komisja Wyborcza Nr 5 Kruszyn
  · · · Komisja Wyborcza Nr 6 Kruszyn
  · · Obowiązek informacyjny
  · · Przydatne informacje
  · · Wyniki głosowań 28 czerwca 2020 r.
  · · Wyniki głosowań 12 lipca 2020 r.
  · · Komunikaty
  · Wybory Prezydenckie 2020
  · · Wzory dokumentów
  · · Postanowienia
  · · Obwieszczenia
  · · Obwodowe komisje wyborcze
  · · Uprawnienia osób niepełnosprawnych
  · · Obowiązek informacyjny
  · · Przydatne informacje
  · · Wyniki głosowań
  · · Komunikaty
  · Wybory do Sejmu i do Senatu 2019
  · · Informacje
  · · Postanowienia
  · · Obwieszczenia
  · · Obwodowe komisje wyborcze
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 (Dąb Polski)
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 (Smólnik)
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 (Modzerowo)
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 (Warząchewka Polska)
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 (Kruszyn)
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 (Kruszyn)
  · · Wzory dokumentów
  · · Uprawnienia osób niepełnosprawnych
  · · Obowiązek informacyjny
  · · Przydatne informacje
  · · Wyniki głosowań - Sejm
  · · Wyniki głosowań - Senat
  · Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  · · Obwieszczenia
  · · Postanowienia
  · · Uprawnienia wyborcze osób niepełnosprawnych
  · · Wykaz miejsc - tablice ogłoszeń
  · · Informacja Wójta Gminy Włocławek
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · Wybory Samorządowe 2018 r.
  · · Obwieszczenia
  · · Zarządzenia
  · · Postanowienia
  · · Komunikaty
  · · Informacje
  · · Podział Gminy Włocławek na okręgi wyborcze
  · · Podział Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania
  · · Tworzenie komitetów wyborczych
  · · Urzędnicy Wyborczy
  · · Gminna Komisja Wyborcza
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dębie Polskim
  · · · · Do spraw przeprowadzenia głosowania
  · · · · Do spraw ustalenia wyników głosowania
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Smólniku
  · · · · Do spraw przeprowadzenia głosowania
  · · · · Do spraw ustalenia wyników głosowania
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Modzerowie
  · · · · Do spraw przeprowadzenia głosowania
  · · · · Do spraw ustalenia wyników głosowania
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Warząchewce Polskiej
  · · · · Do spraw przeprowadzenia głosowania
  · · · · Do spraw ustalenia wyników głosowania
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kruszynie
  · · · · Do spraw przeprowadzenia głosowania
  · · · · Do spraw ustalenia wyników głosowania
  · · · Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kruszyn
  · · · · Do spraw przeprowadzenia głosowania
  · · · · Do spraw ustalenia wyników głosowania
  · · Przydatne linki
  · · Pliki do pobrania
  · · Wyniki
  · · · Protokół z wyników głosowania i wyborów wójta
  · · · Protokoły wyników głosowania w obwodach na wójta
  · · · Protokół z wyborów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców
  · · · Protokoły wyników głosowania w obwodach na listy kandydatów na radnych
  · · · Zestawienie wyników Głosowania w okręgu wyborczym
  · Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023
  · · Informacja
  · · Karta zgłoszenia
 Finanse Gminy
  · Budżet
  · · 2002
  · · 2003
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · Sprawozdania
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · Podatki i opłaty
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · Uchwały RIO
  · Sprawozdania finansowe jednostek
  · · 2018
  · · 2019
 Kontrole w Urzędzie
  · Zewnętrzne
  · Kontrola zarządcza
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
 Dział ogłoszeń
  · Nowe statuty sołectw - Konsultacje
  · Konsultacje 2020 - zmiana granic
  · Nieodpłatna pomoc prawna
  · Obwieszczenia Wójta Gminy
  · Obwieszczenia Wojewody
  · Obwieszczenia innych organów
  · Obwieszczenia o sprzedaży
  · Informacje i Ogłoszenia
  · · Archiwum 2006 - 2011
  · Ogłoszenia dot. nieruchomości
  · Sprawozdania Wójta Gminy
  · Zawiadomienia
  · Nabór pracowników
  · · Ogłoszenia o naborze
  · · Listy kandydatów
  · · Wyniki naborów
  · Konkursy - gminne jednostki organizacyjne
  · · Ogłoszenie o konkursie
  · · Lista kandydatów
  · · Wyniki naborów
  · Rejestry
  · Petycje kierowane do Rady Gminy
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · Petycje kierowane do Wójta Gminy
  · · 2020 r.
  · · 2019 r.
  · · 2018 r.
  · Raporty o stanie Gminy
  · Petycje
  · · 2020 r.
  · Spis Rolny 2020