Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 166) starsze karty »
numer wpisu:

21/D/H/2020/2021

data: 29 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Budowa piętnastu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 10 położonej w miejscowości Ładne (obręb ewidencyjny 0015 Ładne) – gmina Włocławek”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek, budynek A, pokój nr 2, 54/230-53-32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

20/A/H/2020

data: 3 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa piętnastu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 10 położonej w miejscowości Ładne - gm. Włocławek.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

19/D/E/2020

data: 12 października 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch farm fotowoltaicznych PRZERYTKA 1 i PRZERYTKA 2 o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha każda, trafostacji, przyłącza dolinii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp., na działce o nr ewid. 141 położonej w miejscowości Przerytka (obręb 0023 Przerytka) - gmina Włocławek.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

17/D/C/2020

data: 14 lipca 2020
zakres przedmiotowy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190517C JEDWABNA – PINCZATA - WARZĄCHEWKA POLSKA, dł.1685m WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ, BUDOWĄ CHODNIKA I PRZBUDOWĄ ZJAZDÓW na odc. od 0+012 do 1+697 tj. od DROGI KRAJOWEJ NR 91 do CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA (OBRĘB WARZĄCHEWKA POLSKA) - GMINA WŁOCŁAWEK, na działkach o nr ewidencyjnych: 751/3, 751/2, 153/5, 152/1, 156/2, 169/3, 168/8, 167/4, 163/3, 162/3, 161/10, 145/3, 119/3, 118/3, 115/5, 114/5, 113/5, 112/5, 105/5, 135/8, 140/5, 129/3, 128/3, 127/2, 126/2, 125/2, 124/2,123/1.
nazwa
podmiotu:
Gmina Włocławek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

18/A/B/2020

data: 19 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: „Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek (obiekt 3 – Gmina Włocławek realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 348 i 349/1 w obrębie Potok – gmina Włocławek”.
dane
wnioskodawcy:
Nadleśnictwo Włocławek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

16/D/B/2020

data: 29 maja 2020
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj.: studni głębinowej Nr 1 o głębokości 60 m, o wydajności do Q=18,0m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Kruszynek, gm. Włocławek na terenie działki o nr ewid. 12/6 - obręb Kruszynek.
nazwa
podmiotu:
Osoba fizyczna
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

15/A/C/2020

data: 26 maja 2020
zakres przedmiotowy: Przebudowa drogi gminnej Mursk - Przerytka - Smólnik od km 0+946 do km 1+500, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 95 - obręb 0020 Mursk - gmina Włocławek.
nazwa
podmiotu:
GMINA WŁOCŁAWEK
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

14/D/E/2020

data: 21 maja 2020
zakres przedmiotowy: Budowa w obrębie Ładne na działkach 68/1 oraz 69, w gminie Włocławek elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi.
nazwa
podmiotu:
PV 1510 Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek, budynek A, pokój nr 2

numer wpisu:

13/A/C/2020

data: 18 maja 2020
zakres przedmiotowy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190517C JEDWABNA – PINCZATA - WARZĄCHEWKA POLSKA, dł.1685m WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ, BUDOWĄ CHODNIKA I PRZBUDOWĄ ZJAZDÓW na odc. od 0+012 do 1+697 tj. od DROGI KRAJOWEJ NR 91 do CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA (OBRĘB WARZĄCHEWKA POLSKA) - GMINA WŁOCŁAWEK, na działkach o nr ewidencyjnych: 751/3, 751/2, 153/5, 152/1, 156/2, 169/3, 168/8, 167/4, 163/3, 162/3, 161/10, 145/3, 119/3, 118/3, 115/5, 114/5, 113/5, 112/5, 105/5, 135/8, 140/5, 129/3, 128/3, 127/2, 126/2, 125/2, 124/2,123/1.
dane
wnioskodawcy:
Wójt Gminy Włocławek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

12/A/C/2020

data: 21 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: Przebudowa grogi gminnej Mursk - Przerytka - Smólnik od km 0+946 do km 1+500, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 95 - obręb Mursk - gmina Włocławek.
dane
wnioskodawcy:
Wójt Gminy Włocławek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 166) starsze karty »